Tomasz Zagórski

Absolwent AWF Kraków (2000), nauczyciel, trener lekkiej atletyki, ukończył podyplomową specjalizację z odnowy biologicznej w sporcie na AWF Kraków (2001)
oraz liczne kursy masażu, terapii manualnej, hydroterapii, oraz innych koncepcji i metod terapeutycznych. Studiował na Studiach Doktoranckich AWF Kraków. Jest pierwszym w Polsce Terapeutą (2007) i Instruktorem Watsu (2009) mającym możliwość szkolić certyfikować innych Terapeutów. Prowadził dziesiątki szkoleń w kilkunastu krajach na 4 kontynentach. W 2009 rozpoczął szkolenie Anatomy Trains Extended, w 2011 ukończył Anatomy Trains Teacher Training jako pierwszy w Europie Wschodniej. W latach 2011-2016 prowadził kursy stowarzyszone Anatomy Trains, następnie rozpoczął nauczanie wg własnej koncepcji pracy powięziowej. Jest autorem autorskiego programu szkoleniowego Watsu for Athletes oraz współautorem (wraz z Mariuszem Kurkowskim) Myofascial Release in Water.

Przez kilkanaście lat pracował z wybitnymi sportowcami, m.inn. z R. Korzeniowskim, J. Kowalczyk, K. Skolimowską, Sz. Ziółkowskim, A. Włodarczyk, J. Diniz, P-A. Pessonneaux, Ch. Lemaitre. Pracował z krajowymi i zagranicznymi klubami i federacjami sportowymi: PZLA, PZN, PZKaj, Tunnisienne Federation d`Athletisme, Aspire Academy, ASA Aix-Les-Bains, AZS-AWF Kraków, Hutnik Kraków, KKS. Listę sukcesów podopiecznych można zobaczyć w Tabela medalowa

Był czynnym uczestnikiem wielu konferencji, krajowych i międzynarodowych. Jest autorem i współautorem wielu prac naukowych i popularnonaukowych. Część z nich można przeczytać w zakładce Prasa .

 

Konferencje naukowe:

 

2007 IV Konferencja ADHD, Rzeszów. Zastosowanie terapii Watsu w ADHD. T.Zagorski. Zastosowanie Watsu w leczeniu ADHD.

2010 Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Watsu(R), 30 lat ciągłego rozwoju w rehabilitacji, SPA i sporcie. 3-5 września 2010, Głęboczek. T. Zagorski. Watsu for Athletes.

2011 14th Biennal South African Sports Medicine Congress, 18-20 October 2011, Johannesbourg. T.Zagorski, M.Greondoudis. Modern hydrotherapy in elite sport.

2013 Connective Tissue in Sport Medicine, 12 -14 April, Ulm. T.Zagorski. Possibilities of application of stretching of the myofascial units in warm water.

2014. Fascia Summer School, 5 września, Ulm. T.Zagorski. Myofascial Release in Water.

2014. Aktywność fizyczna młodzieży niepełnosprawnej i osób starszych. 25 – 27 września, Biała Podlaska. Praca z powięzią w wodzie. Korzyści, możliwości i ograniczenia zastosowania. Fizyczne i psychologiczne korzyści terapii Watsu.

2015. 4th Fascia Research Congress, 17 – 20 September, Washington. Fascia Release in Water. Practical applications.

2015. 3rd International Watsu Congerence, 2 – 4 październik, Kraków.

2016. International Water Conference, 11 – 12 June, St. Petersburg. T. Zagorski. Watsu for Athletes, benefits, possibilities and limitations of application.

2016. British Fascia Symposium, 25 -26 June, Wrocester. Fascia Release in Water.

2016. Aktywność fizyczna młodzieży niepełnosprawnej, 15 – 17 września, Biała Podlaska. Polski projekt trening SUP – możliwości i ograniczenia zastosowania w rehabilitacji.

2016. 9th Interdisciplinary Low Back and Pelvic Girdle Pain Congress, 31.10 -3.11, Singapore. A.Kulik, E.Rosloniec, A.Koszela, T.Zagorski. Effects of Aquatic Therapy (Watsu) in Patients with Chronic, Nonspecific Lumbar Pain – a pilot study.

2017 Connective Tissue in Sport Medicine, 16 -19 March, Ulm. T.Zagorski. The Aquatic Therapy in preparation of elite sprinter for the Rio Olympic Games, A case study.

Członkostwo w organizacjach:

Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej

Stowarzyszenie Rozwoju Terapii Wodnych Watsu Polska – Przewodniczący Zarządu (od 2008)

Worldwide Aquatic Bodywork Association (Szwajcaria) – President (wybrany w 2017)