Prof Paul Hodges (Australia)

Paul Hodges jest profesorem i starszym pracownikiem naukowym NHMRC (National Health and Medical Research Council) w wydziale fizjoterapii Uniwersytetu w Queensland oraz dyrektorem Centrum Badań Klinicznych Bólu Kręgosłupa, Urazów i Zdrowia NHMRC. Paul posiada dwa doktoraty, w dziedzinie fizjoterapii i neurologii, jego praca łączy metody neurofizjologiczne i biomechaniczne dążąc do zrozumienia istoty kontroli ruchu i stabilności oraz jak zmieniają się one w sytuacji bólu. W 2006 oraz 2010 Paul otrzymał nagrodę International Society for the Study of the Lumbar Spine, najważniejszą międzynarodową nagrodę w dziedzinie badań bólu kręgosłupa. W 2010 otrzymał również nagrodę Achiever Award wydaną przez National Health and Medical Research Council jako najwyżej oceniany pracownik naukowy.

Jego głównymi zainteresowaniami badawczymi są: poznanie zależności pomiędzy bólem i kontrolą motoryczną, koordynacji różnych funkcji mięśni tułowia, efektów ćwiczeń w interwencji na ból mięśniowo-szkieletowy, biomechaniczne mechanizmy kontroli kręgosłupa. Poza badaniami prowadzonymi w Brisbane, Paul współpracuje z laboratoriami w Sidney, Melbourne, Szwecji, USA, Holandii, Danii i RPA. Otrzymał ponad 34 miliony dolarów australijskich grantów badawczych od NHMRC, ARC i innych instytucji międzynarodowych. Opublikował ponad 260 recenzowanych artykułów i rozdziałów książek, jest jednym z najczęściej cytowanych autorów w swoim obszarze badawczym.

Prof Andry Vleeming (Belgia/USA)

W 1980 roku Dr Andry Vleeming na Uniwersytecie w Rotterdamie powołał kliniczną anatomiczną grupę badawczą. Celem badań były studia odcinka lędźwiowego i miednicy zarówno z perspektywy anatomicznej, jak i klinicznej. Pracowali oni w tej dziedzinie przez 17 lat. Informacje, jakie te badania przyniosły rzuciły nowe światło na sposób, w jaki ciało funkcjonalnie działa.

W 1995 roku Dr Vleeming we współpracy z holenderskim rządem ufundował Spine and Joint Rehabilitation Centre w Rotterdamie, a w 2007 taki sam ośrodek w Angelholme w Szwecji. Za swoją pracę, jako dyrektor tej kliniki nadany mu został przez królową Holandii tytuł rycerski. Następnie został przewodniczącym European Institution for Cooperation in Science and Technology, gdzie był odpowiedzialny za stworzenie europejskich wytycznych sposobu postepowania z bólami obręczy miednicy. Opublikowane one zostały w „European Guideline on Pelvic Girdle Pain” (2008).

Jest on autorem 5 książek nieoperacyjnej medycyny ortopedycznej, miedzy innymi „Movement, Stability & Lumbopelvic Pain”, wielu ponad 67 specjalistycznych artykułów (również w opublikowanej po polsku książce pod redakcją Roberta Schleip’a i innych „Powięź. Badanie, profilaktyka i terapia dysfunkcji sieci powięziowej”), oraz publikowanych wyników leczenia pacjentów z przewlekłymi bólami obręczy miednicy.

Jego anatomiczne i biomechaniczne badania obszaru lędźwiowo – miednicznego zyskały uznanie na całym świecie i zostało wdrożone do programów leczenia pacjentów z dysfunkcjami tej okolicy. Wiele z obecnie obowiązujących i stosowanych testów miednicy zostało opublikowanych przez Andre wraz z kolegami.

Prof Dr Vleeming przewodniczy Interdisciplinary World Congress on Low Back and Pelvic Girdle Pain. Kongres ten odbywa się pod auspicjami Uniwersytetu San Diego. 9 Kongres odbył się w 2016 roku w Singapurze.

Dr Jaap van der Wal (Holandia)

Wybitny anatom, embriolog, filozof. Myśliciel wyprzedzający swoją epokę, czego najlepszym dowodem jest teoria dynametów (dynamicznych wiązadeł) opisana w pracy doktorskiej i odłożona na półkę z powodu zbyt śmiałych twierdzeń na ówczesne czasy. Następnie, w czasach popularności powięzi, ogłoszona za fizjologicznie i funkcjonalnie obowiązującą prawidłowość. Jego eurydycja zachwyca słuchaczy wykładów i kursów, zmuszając do myślenia, zadawania pytań i przewartościowania posiadanej wiedzy, niezależnie od jej poziomu.

Dr Robert Schleip (Niemcy)

Kieruje Fascia Research Project na Uniwersytecie w Ulm w Niemczech jak również projektami badań w European Rolfing Association. Absolwent psychologii, doktoryzował się w zakresie nauk biologicznych. Od 1978 roku zajmuje się pracą z ciałem, jest certyfikowanym instruktorem Rolfingu i nauczycielem metody Feldenkreisa. Lider w zakresie badań nad powięzią (otrzymał m.inn. nagrodę Vladimir Janda Award for Musculoskeletal Medicine). Jeden z inicjatorów cyklicznych Fascia Research Congress. Wraz z żoną Divo Muller stworzyli specjalny program ćwiczeń Fascial Fitness.

Dr Serge Gracovetsky (Kanada)

Ukończył fizykę nuklearną w Swiss Federal Institute of Technology w 1968 i uzyskał doktorat z inżynierii elektrycznej na University of British Columbia w Kanadzie w 1970. Zainteresowania doprowadziły go do badania analizy urazów pilotów wojskowych po awaryjnym katapultowaniu, studiów kręgosłupa ludzkiego, badania procesu stawiania diagnozy lekarskiej w przypadku bólu kręgosłupa. Przez 27 lat był wykładowcą akademickim na Concordia University w Montrealu. Jest współzałożycielem prestiżowego International Society for the Study of the Lumbar Spine. Dodatkowo założył i prowadził 4 firmy technologiczne, jest właścicielem 22 patentów.
Jest autorem licznych artykułów naukowych, najbardziej znana publikacja to Spinal Engine, klasyka w dziedzinie integracji strukturalnej, często cytowana przez wybitnych szkoleniowców w branży.
Jako emerytowany profesor zapisał się na studia do szkoły muzycznej w klasie klarnetu. Jego ulubionym miastem do zwiedzania jest Londyn.

Dr Aleksander Bielecki

Fizjoterapeuta, terapeuta manualny. Wybitny specjalista w dziedzinie
fizjoterapii sportowej, terapii kręgosłupa, stawów obwodowych i wszelkich tzw. „trudnych przypadków”. Jego pracę cechuje niezwykła skuteczność i holistyczne, wieloaspektowe podejście do każdego pacjenta. Przez wiele lat pracował w kadrze olimpijskiej (lekkoatletyka, siatkówka, piłka ręczna) stając się najbardziej pożądanym terapeutą na Igrzyskach w Pekinie, Londynie i Rio. Przez lata współpracował również z czołowymi klubami siatkarskimi w Polsce. Od 2000 roku prowadzi prywatną praktykę (Ośrodek Terapii Manualnej Kanku w Gdańsku), która cieszy się dużym powodzeniem i zainteresowaniem m.inn. sportowców i celebrytów.

Bazując na swoim olbrzymim doświadczeniu i dziesiątkach odbytych szkoleń

stworzył własny system terapeutyczny skutecznie łączący kilka koncepcji i metod terapeutycznych ze swoimi odkryciami i rozwinięciami istniejących terapii. Poszukując odpowiedzi na kolejne pytania systematycznie podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w różnorodnych kursach i szkoleniach.

W przeszłości był zawodnikiem Karate Kyokushin odnosząc sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej.

Julian Baker (UK)

Przez dziesięć lat prowadził kursy sekcyjne w różnych prestiżowych uczelniach medycznych w Anglii. Ściśle współpracował z dr Gilem Hedleyem, asystując w jego kursach. Obaj badacze koncentrowali się bardziej na powięzi i strukturach tkanek powięziowych bardziej niż na standardowym podejściu anatomicznym.Dzięki tym badaniom możemy zobaczyć, że tradycyjny sposób nauczania jak i dlaczego w ten sposób funkcjonuje nasze ciało wymaga udoskonalenia i zmiany podejścia.

Julian Baker pracował jako terapeuta manualny przez ponad 25 lat. Jest założycielem European College of Bowen Studies (ECBS) ucząc w ciągu tych lat kilka tysięcy studentów Techniki Bowena, nieinwazyjnego systemu uwalniania mięśniowo-powięziowego. Jest autorem dwóch książek o Technice Bowena i powięzi, jak również współautorem setek artykułów na temat pracy z ciałem, powięzi, sekcji zwłok i formy ludzkiego ciała.Przeszedł więc ciekawą drogę od praktyki terapeutycznej do teorii (badania podstawowe), dzięki temu miał możliwość zweryfikowania wielu poglądów i teorii, jak również przeniesienia zdobytej dzięki sekcjom wiedzy anatomicznej na aplikacje w terapii.Popularny prezenter i wykładowca chętnie zapraszany na różne konferencje na całym świecie, był również m.inn. współorganizatorem British Fascia Symposium 2016.

Jouko Heskaneen, MD, PT.

Jouko Heskaneen jest starszym wykładowcą ultrasonograficznej rehabilitacji medycznej w Helsinki Metropolia University of Applied Science. Przez 10 lat wykładał medycynę sportową na Wydziałach Medycyny Sportowej uniwersytetów w Jyvaskyla i Kuopio. Prowadził również wykłady nt schorzeń mięśniowo-szkieletowych na Wydziale Medycyny uniwersytetu w Tampere. Jego głównym zainteresowaniem badawczym jest ultrasonografia mięśniowo-szkieletowa, biomechanika powięziowa i kontrola motoryczna ruchu. Używał ultrasonografii funkcjonalnej w swoich projektach badawczych z tancerzami, muzykami oraz w ocenie mięśniowo-powięziowej i re-treningu sportowców z wykorzystaniem biofeedbacku dla optymalizacji ich działania w zawodach. Dr Heiskanen rozpoczął 10 lat temu nauczanie palpacji opartej na ultrasonografii dla fizjoterapeutów, osteopatów i pediatrów na uniwersytecie Metropolia. Stworzył nową metodę Podwójnej dynamicznej ultrasonografii (DDU) pozwalającą na obiektywną ocenę dwóch stron ciała w tym samym czasie podczas chodu czy biegu. Dr Heiskinen prowadził ponad 50 szkoleń krajowych i zagranicznych, w tym podczas 4th Fascia Research Congress w Waszyngtonie i 9th Interdyscyplinary Congress on Low Back and Pelvic Girdle Pain w Singapurze.

Willem Fourie PT, MSc (RPA)

Jest fizjoterapeutą z ponad 30 letnim klinicznym stażem pracy w RPA. Specjalizuje się w pracy z bliznami, rehabilitacją po mastektomii. Współpracuje z chirurgami, regularnie bierze udział w zajęciach sekcyjnych i sam je prowadzi. Jest międzynarodowym szkoleniowcem i wykładowcą, autorem wielu publikacji, w tym rozdziału na temat blizn w wiodącej publikacji o powięzi autorstwa dr Schleipa. W swoich szkoleniach kładzie nacisk na część praktyczną dzieląc się swoim bogatym doświadczeniem. Więcej na jego temat można przeczytać na: http://www.wayforward.co.za/about.htm

Mariusz Kurkowski (UK)

Absolwent fizjoterapii i terapeuta manualny. W 1999 roku pod okiem osteopaty Mike Hovi’ego ukończył szkołę masażu klinicznego Soma Institute w Chicago i rozpoczął pracę w Elizabeth Arden Spa. Współpracował tam ze specjalistami w zakresie chiropraktyki i akupunktury. Od 2004 roku mieszka w Wielkiej Brytanii, gdzie prowadzi prywatną praktykę (www.holycombe.com). W 2012 roku ukończył szkolenie KMI Anatomy Trains Toma Myers’a i wyspecjalizował się w dziedzinie Integracji Strukturalnej. Obecnie jest studentem Barral Institute na kierunku manipulacji trzewnych. Współpracuje z dr Robertem Schleipem – niemieckim naukowcem i rolferem, który powołał Fascia Research Group i buduje system ćwiczeń powięzi Fascial Fitness. Mariusz współpracuje również z terapeutami i specjalistami związanymi z Energy Medicine i Zero Balancing. Tłumaczy z języka angielskiego kursy terapii manualnej oraz książki.

Divo Muller (Niemcy)

Holistic Healthcare Practitioner, wywodząca się z nurtu Continuum Movement. Prywatnie żona Dr Roberta Schleipa, wspólnie rozwinęli koncepcję Fascial Fitness. Prowadzi regularnie szkolenia w Niemczech, często uczy w USA, Australii, UK, Kong Kongu i w wielu krajach europejskich. Specjalizuje się w świadomej analizie ruchu i poprawie jego precyzji. Aktywnie współpracuje z Fascial Research Group na uniwersytecie w Ulm. Prowadzi włąsne studio BodyBliss w Monachium.

Tomasz Zagórski

Mgr Wychowania Fizycznego i trener lekkiej atletyki. Specjalista odnowy biologicznej, masażysta, terapeuta manualny. Ukończył wiele specjalistycznych kursów z zakresu masażu, terapii manualnej, tapingu.Terapeuta sportowy pracujący z wieloma wybitnymi sportowcami; R. Korzeniowski, J.Kowalczyk, Sz. Ziółkowski, K.Skolimowska, A.Włodarczyk, w czasie, gdy osiągali oni znaczące wyniki sportowe. Pracował dla PZN, PZLA, PZKaj, francuskiej i tunezyjskiej federacji lekkoatletycznej, AZS-AWF Kraków, KKS, Hutnik Kraków, ASA Aix-les-Bains, katarskiej Akademii Aspire. Obecnie pracuje z Christophem Lemaitrem, najszybszym białym sprinterem w historii, który aktualnie zdobył brązowy medal na 200m w Rio de Janeiro.Instruktor Watsu (2009) i Anatomy Trains Associated Teacher (2011), prowadził szkolenia w Polsce, Rosji, Turcji, Słowenii, Litwie, UK, USA i Południowej Afryce. Po wielu latach współpracy z Tomem Myersem, zakończonej rozstaniem w przyjażni, rozwinął włąsną koncepcję pracy powięziowej. Stworzył autorskie koncepcje: Watsu for Athletes i Anatomy Trains for Aquatic Bodyworkers. Jest pasjonatem pracy z powięzią, tą pasją zaszczepili i rozwinęli: Michael Jansson, Tom Myers, James Earls, Robert Schleip, Aleksander Bielecki i inni.Doskonałe przygotowanie, talent pedagogiczny oraz bogate doświadczenie to tylko połowa sukcesów jego pracy. Druga połowa to holistyczne i empatyczne podejście do pracy – rozumienie procesu nauczania oraz terapii jako dialogu dwóch inteligentnych systemów.

Szkolenia w HandsOn prowadzili również:

Thomas Myers (USA)

Rolfer, uczeń Idy Rolf. Inspiracja Integracją Strukturalną i własne badania sekcyjne doprowadziły Toma do stworzenia koncepcji Anatomy Tarins i własnej szkoły Kinesis Myofascial Integration (KMI). Autor bestselerowej książki, charyzmatyczny szkoleniowiec, wykładowca, praktyk. Jeden z najważniejszych ludzi zaangażowanych w światowy sukces wiedzy o powięzi – co uzyskał poprzez rozwinięcie olbrzymiego zainteresowania szkoleiniami w zakresie uwalniania powięziowego. Prywatnie zapalony żeglarz.

Neda Rotar (Słowenia)

Fizjoterapeutka, terapeutka NDT Bobath pracująca z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi, posiadająca ogromne doświadczenie kliniczne. Senior Instruktor NDT Bobath (rec. EBTA) oraz Senior Wykładowca Halliwick (rec. IHA). Szkoliła wielu europejskich instruktorów NDT Bobath.

Don Thompson (Szkocja)

Bodyworker i certyfikowany nauczyciel Anatomy Trains. Don Thompson był zaangażowany w badaniu 4-wymiarowej formy ludzkiej postaci przez ostatnie trzy dekady. Zaintrygowany złożonością 3-wymiarowego obrazu układanki, która prowadzi do każdej z naszych struktur i poszczególnych wynikających z nich funkcji. Dodatkowo jest bardzo zainteresowany zmianami na osi czasu, rozpoczynając od wspólnego pochodzenia w kategoriach ewolucyjnych, indywidualnej historii każdej osoby… i przyszłego potencjału transformacji (terapii), procesów, które mogą wystąpić poprzez złagodzenie wzorów restrykcyjnych, poprawie relacji strukturalnych i ponownym przywróceniu wewnętrznej świadomości ciała.Wiedzę czerpie ze swoich szerokich osobistych doświadczeń, będąc w przeszłości zawodnikiem sportów siłowych, uzależnionym od adrenaliny zawodnikiem sportów ekstremalnych, oraz uznanym trenerem personalnym, jak również ze swojej osobistej podróży przez życie. Wraz z niezwykle rozwiniętą edukacją w pracy z ciałem i terapiach komplementarnych, do swoich szkoleń wnosi humor, jasność i otwartość na zapytania.Coraz bardziej zafascynowany ruchem integrującym i terapią manualną stał się integralną częścią rozwoju koncepcji, jak również wniósł wiele do nowego programu Anatomy Trains, włączonego do obecnej szkoły i podejścia KMI. Do tego projektu Don włożył swoje wieloaspektowe zrozumienie formy i funkcji, unikalną i wnikliwą mieszankę, którą prezentuje z cierpliwością i pokorą.

Don posiada licencjat z terapii komplementarnych i pracy z ciałem Uniwersytetu Westminster. Wraz z partnerką mieszkają i pracują w górach Szkocji, gdzie Don jest właścicielem małej kliniki. Większość pracy klinicznej Dona związana jest z ludźmi z przewlekłymi dolegliwościami bólowymi oraz dolegliwości, które mają swoje korzenie w sposobie pracy, nawykach, i postawie pacjentów. Z ludźmi, z którymi pracuje wykorzystuje podejście do rozwiązywania problemów za pomocą integracji strukturalnej, manipulacji trzewnych / nerwowych i reedukacji ruchowej.

Michael Watson (Bermudy/UK)

Absolwent wydziału nauk o sporcie. Poza szkoleniami KMI, jogi, Pilates, Michael prowadzi zaawansowane programy szkoleniowe i eventy na całym świecie. Pracował z niepełnosprawnymi sportowcami na poziomie paraolimpijskim, a wyniesione z tej pracy zintegrowane podejście do zdrowia, ruchu i dobrego samopoczucia przenosi do obecnej pracy. Posiadając wykształcenie w naukach o sporcie, jako certyfikowany nauczyciel anatomii funkcjonalnej, jogi oraz Pilates, Michael wnosi do pracy ze swoimi klientami głęboką świadomość ciała i jego funkcji bazując na dokładnym zrozumieniu anatomii.Będąc dumnym ojcem trojga dzieci urodzonych w domu, jest zwolennikiem porodów naturalnych i wspólnie z żoną Sophią działają na rzecz zwiększenia świadomości porodów i reformom dającym kobietom różne opcje porodów.